我下山之後蘇辰
我下山之後蘇辰

我下山之後蘇辰

Sort:都市
Update:3天前
Add

十年前,蘇家大少蘇辰被大伯陷害,成為棄少。

十年後,蘇辰歸來,與總裁結婚,快意恩仇。

我有一針,可讓閻羅退散。

我有一刀,可破世間一切敵!

Recent chapters
Popular rec
Source update